Rent a baby
Kdo jsme

„Dejme lásku dětem“ je česká pobočka mezinárodní sítě neziskových organizací „Love for children“, která byla v r. 1997 založena v USA (California). V České republice jsme registrovaným občanským sdružením od konce r. 2007.

Vznikli jsme jako organizace zabývající se službami v oblasti péče o děti bez rodičů, které na českém neziskovém trhu nemají zatím obdoby. Stávající občanská sdružení a nadace se zabývají především profesionalizací pěstounů v oblasti vzdělávání, poradenstvím a pořádáním kurzů. Podle našeho průzkumu reagují spíše na již existující stav a nabídku výchovných zařízení pro děti bez domova, budují a provozují alternativní zařízení podobného typu nebo sbírají peníze na jejich činnost.

Díky rigidní a nedostatečné české legislativě v oblasti adopcí a jiných možností náhradní péče rodinného typu se stala naší hlavní činností pomoc dětem umístěným do výchovných zařízení ať na kratší dobu, nebo natrvalo. Pomocí týmu odborníků specializovaných na péči o zdravé i handicapované děti vytváříme programy s jasnou koncepcí, které umožní dětem z domovů poznat „běžný“ rodinný život, aniž by to ohrozilo je či jejich náhradní rodiče. Dobrou zkušenost ze zahraničí máme zejména s nabízením dětí do krátkodobých pobytů – tzv. „půjčováním“. Rádi bychom ji nabídli a přizpůsobili českému prostředí. Děti i jejich náhradní rodiče mají možnost si na sebe pomalu zvyknout, vyzkoušet si, jestli si vyhovují a dokáží se respektovat. Oboustranně se pak rozhodnou, jestli chtějí dál pokračovat v programu silnějšího pouta a zátěže, případně mají-li obě strany zájem o pěstounskou péči nebo adopci.

Pro kvalitní zpřístupnění nabídky dospělým zájemcům o pozici „náhradního rodiče“ jsme zvolili elektronický „obchod“, kde nabízíme děti z různých typů dětských výchovných zařízení celé České republiky.