Rent a baby
Poděkování


Poděkování

 

Jako autorka projektu bych ráda poděkovala všem, kteří se na realizaci projektu podíleli. Jmenovitě Michalovi Rückerovi, Magdaléně Skřivánkové a Jakubovi Krčovi. Ráda bych poděkovala také kurátorkám projektu Rodinná pohoda – Lence Kukurové a Zuzaně Štefkové, které projekt od počátku nadchnul a daly mu jednoznačnou zelenou. Děkuji paní Renatě Slámkové z Ministerstva kultury České republiky za výbornou a účinnou pomoc při organizování počítače pro projekci na dobu výstavy a panu Žílovi za zprovoznění internetu v historických výstavních prostorech Nostického paláce.

 
O autorech projektu

 

MgA. Jana Štěpánová

1969, Praha, Česká republika
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Vystudovala fotografii na dvou českých univerzitách (v Opavě – Institut tvůrčí fotografie u prof. V. Birguse – a v Ústí nad Labem – Fakultu užitých umění a designu u doc. P. Baňky), rok pobývala na stáži na FHTW Berlin (Kommunikationsdesign, prof. M. Paul). Již během studia získala ocenění za své fotografické soubory: v r. 2001 to byl projekt pro pražský Festival spisovatelů (cyklus portrétů Susan Sontag) a v r. 2007 soubor „Věrni zůstaneme“ (oceněn jednak během soutěže festivalu Dialog kultur, jednak byl vyhlášen nejlepším souborem ve čtenářské anketě deníku Aktuálně.cz).

Ve svých sociálněkritických projektech se zaměřuje na témata identity, svobody a moci, sexuality, zpochybňuje sociální stereotypy a struktury.

Spoluzaložila několik občanských sdružení, působila čtyři roky jako lektorka na Institutu digitálních médií v Praze. Vystavuje v Česku i v zahraničí.

Rent-a-baby: iniciátorka uměleckého projektu a myšlenky e-shopu s dětmi, vytvořila grafický design a naplnila web většinou fiktivních neodborných článků.

 

Ing. Michal Rücker

1983, Hradec Králové, Česká republika
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

"Čerstvý absolvent" Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, oboru Počítačová grafika a virtuální realita. V minulosti pracoval jako grafik, dtp pracovník a programátor v několika menších firmách. V součastné době pracuje jako grafik a konzultant použitelnosti ve firmě zabývající se vývojem softwaru. Mimo to je zároveň studentem Elektrotechnické fakulty v Plzni a soukromým podnikatelem se specializací na tvorbu webů a reklamních materiálů.

Rent-a-baby: nadchnul se pro myšlenku uměleckého projektu se sociálním pozadím, vytvořil e-shop a technicky zabezpečil, aby hladce fungoval po všech stránkách. Naučil Janu pracovat s redakčním systémem.

 

Mgr. Magdaléna Skřivánková, DiS.,

sociální pracovnice a psychoterapeutka, v současné době působí jako pedagožka na Evangelické akademii - střední odborné škole a vyšší odborné škole sociální práce a na 1.lékařské fakultě Univerzity Karlovy na katedře adiktologie. Je zakladatelkou specializovaného pracoviště pro asistovaný styk rodičů s dětmi Area Fausta na pražských Vinohradech. Publikuje v oblasti rodinných vztahů.

Spoluzaložila několik občanských sdružení se sociálním charakterem.

V o. s. Střep je v současné době místopředsedkyní správní rady.

Rent-a-baby: jako sociální pracovnici a pedagožku ji myšlenka spojení umění a problematického tématu zaujala a pobavila. Napsala pro web odborné články v rubrice Co je... a tím web postavila do realistické roviny. Přispěla i skutečnými příběhy dětí, které během své praxe zažila.

 

Jakub Krč

typograf, publicista a bohemista, bývalý středoškolský profesor českého jazyka a literatury. Vlastní grafické studio v Praze, zaměřuje se zejména na sazbu knih a časopisů.

Rent-a-baby: na projektu s námi spolupracoval jako konzultant. Značná část příběhů dětí pochází z jeho novinářského pera.

 
O projektu

 

„Nejlepší osobu pro výchovu dítěte je jeho rodič. Nezáleží na tom, zda se jedná o rodiče moudrého či pošetilého, bohatého či chudého, vzdělaného či negramotného, pokud není ohroženo morální či fyzické zdraví dítěte. Státní orgány nemohou zasahovat do přirozenosti. Státní orgány vykonávají kontrolu a intervenují za účelem ochrany dítěte v případě, kdy je vztah mezi rodičem a dítětem narušený nebo když rodič dítě opustil.“

In: Freeman, M.: Whose Life Is It Anyway? Medical Law Review, č. 9, 2001.

 

O projektuO autorech | Poděkování

 

O projektu Rent-a-baby

Rent-a-baby je umělecký projekt na pomezí reality a fikce. Autorkou myšlenky je Jana Štěpánová. E-shop vznikl jako kritická reflexe situace dětí odebíraných z rodin do ústavní péče v České republice a faktickými možnostmi takových dětí vrátit se zpět do rodinného prostředí.

Z případů, které nedávno proběhly médii, vyplývá prakticky neomezená moc sociálních pracovnic a pracovníků OSPOD, které spolu se soudy rozhodují o životech dětí bez ohledu na jejich zájem a v neprospěch zachování rodiny. Podobně, jako exekutoři odebírají z bytů dlužníků nejhodnotnější věci, pracovníci OSPOD odebírají z tzv. nevyhovujících rodin děti. S mlčenlivým přihlížením nás všech je na dětech vykonávána státní moc. Každému šestému dítěti z 1000 je méně než 3 roky. Rodiče i děti jsou trestáni například za to, že dají dítěti jméno, které není v Česku zvykem, příliš brzy odejdou z porodnice proti vůli zdravotnického personálu nebo nebydlí podle maloměstských standardů. S rodiči se zachází jako s nesvéprávnými bytostmi a s dětmi jako s věcmi. Svoji roli zde zřejmě hraje i latentní rasismus.

„Na protest proti cynickému zacházení s dětmi i rodiči, proti plným dětským domovům a kojeneckým ústavům (kde je většina dětí „nevhodných“ pro adopci, nebo je spořádané bílé heterosexuální páry nechtějí) jsem vytvořila tento e-shop. Je to elektronická nabídka dětí z domovů, které si můžete půjčit, aniž byste riskovali, že vám už zůstanou… Ty, které se vám budou zamlouvat, si můžete nechat a zažádat si o pěstounskou péči nebo adopci.“

Projekt vznikl u příležitosti výstavy „Rodinná pohoda“, který byl zahájen dne 21. 4. 2009 v prostorách Nostického paláce v Praze na Ministerstvu kultury České republiky.

Více info o projektu: www.rodinnapohoda.cz