Rent a baby Klokánek
Klokánek

Zařízení Fondu ohrožených dětí (FOD) pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Cílem Klokánku je nabídnout dětem místo ústavní výchovy přechodnou simulovanou rodinnou péči na dobu, po kterou se nemohou vrátit do své rodiny nebo pokud pro ně není nalezeno trvalé náhradní řešení – osvojení, pěstounská péče, svěření do výchovy třetí osoby…

Klokánek přijímá děti na žádost rodičů, na základě soudního rozhodnutí nebo na žádost OSPOD, případně i na žádost samotného dítěte nebo osoby, která dítě nalezne opuštěné nebo v jiné krizové situaci.

Klokánky mají nepřetržitý provoz, mohou přijmout i novorozence, jejichž matky těhotenství tajily.

Více o projektu Klokánek zde.