O projektu

 

„Nejlepší osobu pro výchovu dítěte je jeho rodič. Nezáleží na tom, zda se jedná o rodiče moudrého či pošetilého, bohatého či chudého, vzdělaného či negramotného, pokud není ohroženo morální či fyzické zdraví dítěte. Státní orgány nemohou zasahovat do přirozenosti. Státní orgány vykonávají kontrolu a intervenují za účelem ochrany dítěte v případě, kdy je vztah mezi rodičem a dítětem narušený nebo když rodič dítě opustil.“

In: Freeman, M.: Whose Life Is It Anyway? Medical Law Review, č. 9, 2001.

 

O projektuO autorech | Poděkování

 

O projektu Rent-a-baby

Rent-a-baby je umělecký projekt na pomezí reality a fikce. Autorkou myšlenky je Jana Štěpánová. E-shop vznikl jako kritická reflexe situace dětí odebíraných z rodin do ústavní péče v České republice a faktickými možnostmi takových dětí vrátit se zpět do rodinného prostředí.

Z případů, které nedávno proběhly médii, vyplývá prakticky neomezená moc sociálních pracovnic a pracovníků OSPOD, které spolu se soudy rozhodují o životech dětí bez ohledu na jejich zájem a v neprospěch zachování rodiny. Podobně, jako exekutoři odebírají z bytů dlužníků nejhodnotnější věci, pracovníci OSPOD odebírají z tzv. nevyhovujících rodin děti. S mlčenlivým přihlížením nás všech je na dětech vykonávána státní moc. Každému šestému dítěti z 1000 je méně než 3 roky. Rodiče i děti jsou trestáni například za to, že dají dítěti jméno, které není v Česku zvykem, příliš brzy odejdou z porodnice proti vůli zdravotnického personálu nebo nebydlí podle maloměstských standardů. S rodiči se zachází jako s nesvéprávnými bytostmi a s dětmi jako s věcmi. Svoji roli zde zřejmě hraje i latentní rasismus.

„Na protest proti cynickému zacházení s dětmi i rodiči, proti plným dětským domovům a kojeneckým ústavům (kde je většina dětí „nevhodných“ pro adopci, nebo je spořádané bílé heterosexuální páry nechtějí) jsem vytvořila tento e-shop. Je to elektronická nabídka dětí z domovů, které si můžete půjčit, aniž byste riskovali, že vám už zůstanou… Ty, které se vám budou zamlouvat, si můžete nechat a zažádat si o pěstounskou péči nebo adopci.“

Projekt vznikl u příležitosti výstavy „Rodinná pohoda“, který byl zahájen dne 21. 4. 2009 v prostorách Nostického paláce v Praze na Ministerstvu kultury České republiky.

Více info o projektu: www.rodinnapohoda.cz