Rent a baby Příběhy dětí O zdraví dítěte nerozhodují rodiče
O zdraví dítěte nerozhodují rodiče

Když se lékař rozhodne způsobit vašemu dítěti doživotní poškození organismu, jsou mu v tom orgány sociálně-právní ochrany dětí nápomocny proti vůli rodičů a bez ohledu na skutečný stav dítěte...

Manželé M. a P. mají tři děti. Jejich nejmladší dítě, 8letý syn J. onemocněl zhoubným nádorovým onemocněním, tzv. Ewingovým sarkomem v maxilární dutině a byla mu stanovena léčba dle mezinárodního protokolu EURO-E.W.I.N.G.99. Podstoupil šest bloků chemoterapie a následně operaci, při které se vlastní nádor nenašel a odebrané vzorky okolní tkáně a kostí byly histologicky negativní a vykazovaly pouze změny po hojení. Ošetřující lékař požaduje provedení radioterapie a to v rozsahu odpovídajícímu nálezu z období před operací. Lékař argumentuje, že v případě radioterapie je šance na úspěšné dokončení léčby 60–80%. V opačném případě že se šance snižují o 20%, zejména tím, že se zvyšuje riziko recidivy nádoru asi o 1/3, zde však lékaři nejsou v procentuálním vyjádření jednotní, obzvláště s ohledem na mnohaměsíční odstup od poslední léčby. Nasazení radioterapie je v souladu s mezinárodním protokolem EURO-E.W.I.N.G.99. Rodiče odmítají udělit svolení. Opatřili si informace, podle nichž pozdní následky radioterapie jsou natolik závažné, že organismus, zejména pak ozářenou oblast, trvale poškodí a výrazně ovlivní kvalitu života. Jedná se zejména o zastavení růstu ozářené oblasti (a s tím spojenou deformaci obličeje), snížení funkce očního nervu, vznik šedého zákalu, ovlivnění funkce hypofýzy, ovlivnění vývoje zubů a horní čelisti a dále může vyvolat vznik sekundární malingitidy. Všechny výsledky z histologie jsou v tomto okamžiku negativní, dítě je v dobrém zdravotním stavu, ozařování by tedy podle rodičů tento zdravotní stav silně zhoršilo, ačkoli přínos radioterapie provedené s tak velkým odstupem je silně diskutabilní. Jelikož ozařování není neodkladné, obrátil se ošetřující lékař na orgán sociálně- právní ochrany dětí a požádal, aby orgán sociálně-právní ochrany dětí podal návrh na vydání předběžného opatření. Orgán sociálně-právní ochrany dětí podal podnět na omezení rodičovské odpovědnosti v rozsahu nezbytném pro provedení zákroku a soudce se nyní rozhoduje, zda zahájí nesporné řízení.

(Zdroj: www.viaiuris.p ilaw.cz)