Rent a baby Příběhy dětí Kdo rozhoduje o novorozencích?
Kdo rozhoduje o novorozencích?

Patří právo rozhodovat o novorozenci matce, nebo personálu nemocnice? Sociální pracovnice, policie a okresní soudce se rozhodli bez opory v zákonu odebírat zdravé děti matkám, které jsou svobodnými, zodpovědnými a myslícími bytostmi...

K mimořádné protiprávní události došlo v říjnu 2007 na Berounsku. Paní Eva vyjádřila po porodu v hořovické nemocnici přání odejít domů. Požádala ošetřujícího lékaře o předložení tzv. negativního reversu, jehož podpisem by potvrdila, že odchází se svým ZCELA zdravým dítětem ZCELA dobrovolně. Zdravotníci odmítli dokument vystavit a matce začali v odchodu tvrdohlavě bránit. Matka nakonec s dítětem přesto odjela domů. Je třeba zdůraznit, že dle vyjádření obou rodičů i přítomné duly bylo narozené dítě prohlédnuto primářem dětského oddělení a shledáno naprosto zdravým. Během několika hodin do jejich bydliště dorazila výprava ve složení: dvě sociální pracovnice, doprovázené policií a vůz záchranné služby s výzvou, aby jim rodiče vydali dítě, které se musí vrátit do porodnice. Rodiče vysvětlili, že miminko bylo po porodu uznáno zdravým, využili tedy svého práva a zcela v souladu se zákonem odešli z pro ně nevyhovujícího prostředí porodnice domů. Sociální pracovnice jim však předložily usnesení o předběžném opatření - dokument, který nesl čerstvé razítko a podpis berounského okresního soudce, v němž je uvedeno, že dítě je nezbytné bezodkladně odvézt zpět do porodnice. Matka s dítětem ve voze záchranné služby doprovázena otcem v rodinném autě byli nuceni vrátit se zpět na příslušné oddělení hořovické nemocnice, kde jsou dosud. V České republice, stejně jako ve většině zemí EU, je možné zcela legálně rodit ambulantně. Zdejší porodnice se ovšem snaží v tom rodičům bránit - dosud se odvolávaly na metodický pokyn MZ ČR, který doporučuje, aby i zdravý novorozenec zůstal v porodnici pod dohledem lékařů alespoň prvních 72 hodin po porodu. Toto doporučení však není pro rodiče právně závazné, má povahu pouze a výhradně doporučení ze strany zdravotníků, nezakládá tedy žádné právo lékaři ukládat rodičům či dětem jakékoliv povinnosti či omezení! Jde o tzv. „první volbu“, kterou jim zdravotník nabízí…

Uvědomělí rodiče tedy mnohdy odcházeli či odcházejí s dětmi domů, ať už podepsali negativní revers či nikoliv. Tento případ je naprosto ojedinělý a mimořádný v tom, že porodnice bezprecedentně a nezákonně využila (v případě zdravého dítěte a matky spíš zneužila) státní moci a donutila rodiče k povolnosti soudní cestou. Tento případ má velkou společenskou nebezpečnost ve smyslu vydávání rozhodnuti soudy resp. soudci, které se neopírají o správný výklad zákona a vůbec celkové neuznávání rodičovských práv.

(Zdroj: Hnutí za aktivní mateřství)