Rent a baby Poděkování Poděkování
Poděkování

 

Jako autorka projektu bych ráda poděkovala všem, kteří se na realizaci projektu podíleli. Jmenovitě Michalovi Rückerovi, Magdaléně Skřivánkové a Jakubovi Krčovi. Ráda bych poděkovala také kurátorkám projektu Rodinná pohoda – Lence Kukurové a Zuzaně Štefkové, které projekt od počátku nadchnul a daly mu jednoznačnou zelenou. Děkuji paní Renatě Slámkové z Ministerstva kultury České republiky za výbornou a účinnou pomoc při organizování počítače pro projekci na dobu výstavy a panu Žílovi za zprovoznění internetu v historických výstavních prostorech Nostického paláce.